اینجا همه چی در همه :)

احساسات تعطیل..احساسات تعطیل .. بوس موسم نداریم!!

شایدم اصن واسه همینه که دوسم نداری!!

دوسم نداری چون همیشه اخمم تو نگامه..

قرمزه چشامو .. به به خوبه حاله!!

شاید چون نمی خورم گول حرفاتو ..

یا چون هیچ وقت نمیگم قبول حق با توئه که دوسم نداری..

مهم نیست ..چون ما جز یه مغز مریض چیزی تو سر نداریم!!!

[ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 11:49 ] [ hasti ] [ 2 نظر ]