اینجا همه چی در همه :)

پر از باروتم ..برایم سیگاری آتش بزن...

میان لبهایم بگذار و دور شو...

پر از باروتم !!

[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 23:36 ] [ hasti ] [ 2 نظر ]