اینجا همه چی در همه :)

رفیق!!رفیق ..!!


 پیراهنم را بزن بالا..

کمرم را دیدی ؟!

نترس چیزی نیست ..!!

اینها فقط جای خنجرند!

من نفهیدم در رفاقت چه شد ..!!

تو مواظب باش!!

[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 23:41 ] [ hasti ] [ 1 نظر ]